شازده کوچولو

شازده کوچولو به زمین رسید، اما از اینکه دیار البشری دیده نمی شد سخت هاج و واج ماند . 

ترس برداشت که نکنه سیاره را اشتباهی آمده که چشمش به چمپره طلایی رو ماسه ها افتاد .همین جوری سلام کرد.
مار جواب داد: سلام
شازده کوچولو گفت: روی چه سیاره ای پایین آمده ام ؟ مار جواب داد : روی زمین تو قاره آفریقا .
شازده کوچولو گفت : پس روی زمین آدم ها بهم نمی رسند .مار گفت : اینجا کویر است ، تو کویر کسی زندگی نمی کند ، زمین بسیار وسیع است .
شازده کوچولو گفت : آدم ها کجایند؟ آدم در کویر یه خورده احساس تنهایی میکند .
مار گفت : آدم در پیش آدم ها هم احساس تنهایی میکند .
شازده کوچولو گفت خداحافظ و رفت.
شازده کوچولو کویر را طی کرد و جز به یک گل به چیزی بر نخورد . یک گل با سه گلبرگ .یه گل ناچیز.
سلام : گل هم جواب داد: سلام
شازده کوچولو با ادب پرسید : آدم ها کجایند ؟
گل که روزگاری عبور کاروانی را دیده بود گفت: آدم ها؟ به گمانم ازشان 6  یا 7  تایی باید باشد .سالها پیش دیدمشان ،منتها خدا میداند که کجا میشود پیدایشان کرد!باد این ور و آن ور میبردشان ،نه اینکه ریشه ندارند –بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده .
شازده کوچولو گفت : خداحافظ و رفت.
شازده کوچولو از کوهی بلند بالا رفت با این فکر که با یک نگاه همه جای سیاره را ببیند ... اما جز صخره های بلند نوک تیز چیزی ندید .
شازده کوچولو گفت سلام . طنین کوه جواب داد : سلام – سلام – سلام
شازده کوچولو گفت : با من دوست میشوی من تک و تنهام
طنین جواب داد : من تک و تنهام –من تک و تنهام
شازده کوچولو گفت : چه سیاره عجیبی .خشک خشک ، تیز تیز ، شور شور
آدم هایش هیچ قوه تخیل ندارند و هر چیز را که بشنوند عینا تکرار میکنند .
شازده کوچولو سرانجام بعد از مدتها راه رفتن به گلستان پر گلی رسید ، از دیدن آن همه گل سرخ که شبیه تنها گل او در سیاره اش بود حیرت زده شد.همگی به گل او می ماندند. تا آن لحظه فکر می کرد از گل او فقط همان یکی است .
آه سختی کشید و رفت ، روی سبزه زاری دراز کشید و شروع به گریه کردن کرد .
آن وقت بود که سر و کله روباه پیدا شد .
روباه گفت : سلام شازده کوچولو هم سلامش را جواب داد، به روباه گفت : چقدر خوشگلی ؛ تو کی هستی؟ روباه گفت من روباهم .شازده کوچولو بهش گفت : بیا با من بازی کن ، نمیدانی چقدر دلم گرفته.
روباه گفت : نمی توانم کسی مرا اهلی نکرده .
شازده کوچولو آهی کشید و گفت : معذرت میخوام اما اهلی کردن یعنی چه ؟
روباه گفت : تو اهل اینجا نیستی ، پی چه میگردی؟ شازده کوچولو گفت : پی آدم ها اما نگفتی اهلی کردن چیست؟
روباه گفت : اهلی کردن یک چیزی است که پاک فراموش شده ، معنیش ایجاد علاقه کردن است .
روباه گفت : چرا پی آدم ها میگردی ؟ آنها تفنگ دارند و شکار میکنند و اینش باعث دلخوریست اما مرغ هم پرورش میدهند و اینست خیرشان.
شازده کوچولو گفت : نه در پی دوست میگردم . روباه گفت : مرا اهلی کن و با من دوست بشو .
اگر مرا اهلی کنی هر دویمان محتاج هم میشویم .
شازده کوچولو گفت : چطور من وقت زیادی ندارم و باید دوستانی پیدا کنم .
روباه گفت : آدم فقط از چیزهایی که اهلی کرده سر در می آورد . آدم ها برای انتخاب دوست وقت ندارند و همه چیز را آماده از دکان می خرند اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند مانده اند تنها ...
روباه به شازده کوچولو گفت : برای اهلی کردنم هر روز به دیدنم بیا اما حرفی نزن چون همه سوتفاهم ها تقصیر زبان است ، در عوض هر روز کمی نزدیکتر من بشین .
بدین گونه 8 روز گذشت و روباه اهلی شد ،شازده کوچولو و روباه دوست شدند .وقت جدایی روباه اشکش سرازیر شد و گفت به گلستان برو و به گلها نگاه کن و برگرد تا رازی را بتو بگویم .
شازده کوچولو رفت و رو به گلها گفت : شما به هیچ نمی مانید چون تنها گل من است که اهلی اش کرده ام .شما هیچ کدام شبیه گل من نمی مانید و برگشت .
روباه گفت : و اینک رازی که باید بدانی
جز با دل هیچ چیز را چنان که باید نمی توان دید ، نهاد و گوهر را چشم سر نمی بیند .
ارزش گل تو به قدر عمریست که برای اهلی کردنش صرف کرده ای .
و تو تا زنده ای مسئول چیزی هستی که اهلی کرده ای . تو مسئول گل خودتی .
و خداحافظ                              شازده کوچولو با اشک گفت : خداحافظ

[ 93/11/19 ] [ 10:14 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دنیای بی رنگ من

اینجـــا؛ سَرزَمین ×واژه هــای وارونــه× است:


جــایی که بر سر [گنج] [جَنگ] میشَـود!


[دَرمان] [نامَرد]میشود [قهقهه]تبدیل به [هِق هِق]میشود 


اما [دُزد] هَمـان [دُزد] است،


[دَرد] همان [دَرد] است،


[گُــرگ] همـــان [گُــرگ]است !!


ســـرزمینی که [مَن] [نَم] زَده اَست،


[یار] [رَای] عَوض کَرده اَست،


[راه] گویی [هار] شده،


[روز] به [زور] میگذرد،

 

[آشنا] را جز در [انشا] نمی بینی


و چه [سرد] است این [درس]،

 

"زندگی اینجاست که [مرگ] برایم [گرم] میشود..."

 

دنیــــایِ مـــــن 

" مجــــازی " اَش هم   

غمگــــین بود ...

 

قول داده ام فراموشش کنم...

قول داده ام بهانه اش را نگیرم.....

قول داده ام یادم برود هر آنچه بود،اما...

زیر قولم زده ام...هنوز یادم هست...

هنوز شبها با گریه میخوابم...

هنوز چشمانم منتظر خبری از اوست.. بدقول نیستم...

دست خودم نیست..دلم منطق نمیفهم
د

"سکوت من...

هیچگاه از رضایتم نیست...

من اگر راضی بودم،

سکوت نمیکردم...

می خندیدم

"دردم این بود...

درکش به "دردم" نرسید...!!!

میگویم راضی ام به رضای خدا

اما

دروغ میگویم تو برگرد

"رفت!

بی آنکه مرا به خدا بسپارد!!

 نمی دانم مرا از یاد برده بود...یا خدا را...!!

"رفتنت را خیالی نیست...

فقط مانده ام...

چگونه در چشمانی به آن زلالی

...جا داده بودی آن همه دروغ را!!!

[ 93/10/16 ] [ 19:55 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

;یکم بغض همین

اُکسیژن میخواهم چکار ؟!

وقتی ...

" دلیل نـــفس کشیدنم "

بــه رآحتی از مَــن گذشت

**********************

ﺍﺷﻚ ﻫﺎ ﻗﻄـﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ !
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﻨـﺪ ....
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ :
ﭘﻴـﺪﺍ ﻧـﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍﻛﻪ ﻣﻌﻨــﻰ ﺍﻳﻦ
ﻛﻠﻤـﺎﺕ ﺭﺍ ﺑــﻔﻬﻤـﺪ

 …

 پر از اشڪم

ولیـ میخندم

بـہ قول فروغ ڪـــــہ میگفت :

شهامت میخواهد ڪـــــہ سرد باشیـ و گرم بخندیـ

***********

خوب خودت را به نفهمی زده ای!
گوشهایت را کمی تیز کن
فریاد جامانده در سکوتم را میشنوی!
مگر تو نگفتی اشک نریز؟
گریه ات ناراحتم میکند 
پس چرا دلیل اشکهایم شدی؟
تا آخر عمرم اشکها و روزهای برباد رفته ام را
مدیون منی ....
هیچوقت تو را نخواهم بخشید ....

*******************

بعضی ضربه ها نمی بره

زخــــــم نمــــی کنـــــه

حتّی خراش هم نمــی ندازه

فقــــط "دردت" میــــاد

اونقدر که نــــــــفست رو "بنـــــد" میاره

**************

مے دونے بعضے روزآ دیگـﮧ 

 
نـﮧ خآطــــره 

 
نـﮧ بـــــغض 

 
نـﮧ اَشکـــــــــــــ 

 
هیچ کدوم دردے اَزت دوآ نمے کنـﮧ... 

 
مے شینے و زل مے زنے یـﮧ گوشـﮧ 

 
زآنو هاتو بغـــــــــل مے کنے 

 
و بآ خودت میگے 
 
 
دیگــــــــــــــﮧ زورمـــــــــــــ نمے رســــــــــــﮧ....

خیلی خسته ام …

خسته تر از آنکه بخواهم راجع بهت فکر کنم ،

که بودنت را آرزو کنم یا رفتنت را توجیه

*************

دلم گرفته است یا دلگیرم یا شاید هم دلم گیر است

 نمی دانم

اصلاً هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم

فقط می دانم دلم یک جوری می شود

(گیر می شود , می گیرد , گیر چیزی می شود)

جوری که مثل همیشه نیست

دلم که اینطور می شود , غصه ها ی خودم که هیچ غصه ی همه ی دنیا می شود غصه ی من

دلم هوای باران می کندو تو که .........

[ 93/09/24 ] [ 14:35 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دلتنگی

دلتنگــــــــــــــــــــــــــی!!

 

دلتنگم نه دلتنگ تو

دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی

دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی

دلتنگ هر دقیقه شنیدن صدات

دلتنگ تا صبح بیدار موندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفته

دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی... من بگم جانم

دل تنگ زیر بارون رفتنای دو نفره و خیس شدنا

دلتنگ دلهره روزای دیدنت که نکنه دیر برسیم

دلتنگ اشکای پاکمون موقع خداحافظی

دلتنگ لج کردنات قهر کردن و ناز کشیدن دوباره آشتی

دلتنگ بوسه های بعد آشتیمون

دلتنگ.....

 دیدی ؟ من که دلتنگ تو نیستم !

 

 

 

[ 93/09/22 ] [ 20:23 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

حرفهايمــــــ دلخوريهايمــــ دلتنگي هايمــــ

و تمامــــ اشكهايـــــ منــــ

بماند برايــــ بعد

تنها بهــــ منــــ بگو

با او چگونهــــ ميــــ گذرد

كهـــــ با منـــــ نميـــــ گذشتـــــ
***
دســــتــــ هــــایــــم خــالـــی اَنـــد

جـایِ خــالــی دســــتـِـ تــو را هــــیـــــچ کــَــس

بـــرایــــم پــــر نــمـــی کــــنــد

راســــت مــــی گــــفــت شـــــامــــلو

" دســـــت خـالـی را بـایــــد بـــــر ســـر کــــوبــیـــد "
***

خــــ ــاطـــــ ـــــراتــ ـم را دوســ ــــتــــــ دارم

هــ ـر روز و هــ ـر شــ ـبـــ فــــ ــریــــ ــاد گــــ ــــذشــ ــتـــ ـه را

بــــ ــرای ســــ ــکــ ـوتـــ لـــحظــ ـه هــ ـایــ ـم تـــکــ ــــرار میکـــ ـــنم

تــ ـا فـــ ـــرامـــــ ـوش نکـــ ـــنم

روزگـــــــ ـــــاری بود

کــ ـه کســــ ـــــی جـ ــز دیــ ـوار اتاقـــ ــــــــم

صــ ـدایــــ ــم را نمیــ ــــ شــ ـنیــــ ـد
***
کاش میشد آدم!
گاهے به اندازه نیازش بمیرد
بعد بلند شود
آهستـہ آهستـہ خاڪ هایش را بتڪانـد
...
اگر دلش خواست برگردد به زندگے ؛
اگر نـہ بخوابـد تا ابـــــــــد

وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن
به تمام جزئیاتش
به لبخند بین حرف هایش
به سبک ادای کلماتش
به شیوه ی راه رفتنش ، نشستنش
به چشم هاش خیره شو
دستهایش را به حافظه ات بسپار
گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت
میگذارند
***
از وقتی که نیستی

خدا میداند

چقدر آب به صورتم پاشیده ام...

لعنتی...

این کابوس انقدر واقعی ست

که از خواب بیدار نمیشوم
**
باد آورده
باد میبرد را
اما
تو که با پای خودت آمده بودی
***
از حوا بودن گذشته ایم
ما کوه شده ایم
دیگر هیچ کس به ما نمیرسد
تو آدم باش
بــــاید بــاور کنــیم ! "تنـهـــایی"
تلـــخ تــرین بــلایِ بــودن نیــســت
چیـــزهـای بـدتــری هـم هســت
روزهـــای خستـــه ای که در خـلـوتِ خـانـــه، پـیـــــر می شــوی  
و ســال هــایی که ثانــیه به ثانیــه از سَــر گذشتــه اســت
تـــازه پِــی می بـــریــم کـه تــنـــهـایـی،
تلخــخ تــرین بـلایِ بـــودن نیســـت
چیـــزهـــای بدتــری هم هست مثل دل شکستن


راستــش را بگــو ..

نبــودن مــرا بــا چه چیــزی پــُـر میکـنی کـه صـدایت در نمـی آیــد ؟!


من شکستن نمیدانم ،
ولی هر کس از کنارم گذشت شکستن را خوب بلد بود
دلم را، عهدش را ، غرورم را ، کمرم  را با نگاه سردش و. . .[ 93/09/22 ] [ 19:46 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

آرام می آیم همانجای همیشگی ،

سر همان ساعت همیشگی

با همان شوق که می شناسیش

با خودم حرف می زنم

برای خودم خاطره تعریف می کنم و           بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

[ 93/09/21 ] [ 11:43 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

من هر روز ...

خیره به عکس هایت، پشت این فاصله های لعنتی...

درد می کشم نبودنت را..

نگران خودمان نباش

به اندازه مادر همسایه که فرزند مرده اش را فراموش میکند

من تو را و تو مرا

فراموش میکنیم...

[ 93/09/21 ] [ 11:42 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

گاهی وقتا
انقدر از زندگی
خسته میشم که
دلم میخواهد
قبل از خواب
ساعت را روی
"
هیچوقت"
کوک کنم

 

فـقـط بـيـــا ...!

فـقـط بـيـــا...
بــودنـتــــ راميــــخـواهـمـــ ….
دلـــمــــ بــرای يـــکــــ درد تـنـگــــ شـده...
درد فــشــرده شـــدن ميــان آغــوشــتــــ ...!!!
خــودمــانـيــمـــ ، چــه درد شيـــريـنــی بـــود

[ 93/09/13 ] [ 13:8 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

سخت است درک کردن دختری که غم هایش را خودش می داند و دلش

که حسرت میخورند بخاطر شاد بودنش

و هیچ کس جز همان دختر نمی داند که چقدر تنهاست

که چقدر ترسید از باختن

و حالا زندگیش را باخته به پوچ  

 

 

هم چون کودکی که شلوارش را خیس کرده و اصرار میکند که "آب است"       بخدا آب است

قسم می خورم که تو هرگز نرفته ای

و این چشم ها خیس اشک نیست        "بخدا اشک نیست"

و اینکه خانه نیستی هم ؛ می گزارم به حساب اینکه رفته ای خرید

با همان وسواس همیشگی  اینکه سبزی باید تازه باشد ،اینکه نان سوخته بماند روی دست خود نانوا

اینکه اگر پول برق را ندهیم خاموشی روزگارمان را سیاه می کند

از این به بعد هم اگر نیامدی

می نویسم به حساب خیابان های شلوغ و بوق های مزاحم و نگاه گاه بی گاه یک غریبه

با این حال شک ندارم که می آیی و می بینی که من به خواب رفته ام

و مثل همیشه بالشم خیس خیس

امشب که گذاشت اما فردا شاید صادقانه اعلام کنم که

این نم این خیسی از کجا آب می خورد ...

 

دلم به لکنت افتاد مقابل نبودنت                       ببین مدام هق هق میکند

 

تمام روز می خندم تمام شب یکی دیگم                    من از حالم به این مردم دروغای بدی میگم

 

 

[ 93/09/05 ] [ 20:0 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

به دوش کشیدن حرفهای نگفته؛ یعنی مرگ تدریجی
و شاید دیوانگی!
به سان دیوانه ای که نه می خندد به خوشی ها!
و نه گریه می کند برای درد!
و فقط نگاهی خشک به آسمان می کند
انگار سوالی بی معنی را جوابی بی معنا تر می دهد
و من،،
نمی دانم که در آن لحظه چه در دل خدا می گذرد

[ 93/08/28 ] [ 20:41 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دل دنیا رو خون کردی

        که اینجوری تو رفتی .....  

 

تسلیت : یکی هست ، دیگه نیست

[ 93/08/25 ] [ 16:4 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

 

 
ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﮕﯿﺮﯼ . . .
 
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . .
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ؟http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifﭼﻮﻥ . . .http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥِ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ . . .http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifﺩﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ .http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاینکه یه نفر بهت بگه http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif"مواظب خودت باش" http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifحس خوبی داره ...http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
.
اما بهتر از اون وقتی هستش
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifکه یه نفر بهت میگه http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
 
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif"من ازت مواظبت میکنم "http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

[ 93/02/16 ] [ 9:28 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

تنهایی

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif بخود قول داده ام اولین برف زمستانی که بارید برایت چای درست کنمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifباعشقhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifدوفنجان بلوری کنارهم منتظراولین برف زمستانی هستند http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifشاید بجای قند لبانت را ببوسمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifمی خواهم لذت گرم شدن را درکنارتو تجربه کنمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاولین برف زمستانی که ببارد من یخ خواهم زدhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifنه توهستی نه چای عشقhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifبیچاره فنجانهای بلوری آنها نیز گرم شدن را تجربه نخواهند کردhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

[ 93/02/16 ] [ 8:56 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

عکس های عاشقانهعکس های عاشقانه

لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن

 

لیاقت می خواهد “شریک ” شدن

تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت

من خوشم به خلوت تنهایی ام

تو بخند به امروز…

من میخندم به فرداهایت ...

خیالم تخت

مدامـ گفتی خیالتــ تختــ من وفادارمـــ؛
و من چه ساده لوحانه خیالمــ را
تختی کردمــ برای عشقبازی تو بــآ دیگری.....

 ترس ندارم

تــرس از هیــچ چیــز نَدآرَمـــ

وقتــے یقیــن دآرم بیشتَــ ــر از مَــن

کســے دوستت نخوآهـ ـد دآشتـــ...

بیشتـر از مَــن کســے طاقتــ کم محلــے هآیتــ راندارَد...

بُـــــــــــــرو...!!!

 

تَرس برآے چــه؟؟

وقتـ ـے مــے دآنَــم یک روز تُفــــــــ مــے اندآزے

 

بـه روے تمآمــ آنهآیے کــ ـه بخآطرشآنــ من رآ

 

از دستــ دآدے...!!!

برو . . .

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم...

تا بخوانی و بفهمی که چقدر جایت خالی نیست...

برو مسافر..

برو شمال....

برو با او خوش باش...

بیشتر برو...

تا بدانی نبودنت آزارم نمی دهد...

لمس کن نوشته هایی را که لمس نا شدنی است و عریان...

لمس کن نوشته هایی که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد...

لمس کن گونه هایم را که گرم است و پر حرارت...

لمس کن لحظه هایم را...

تویی که می دانی همه سرگذشت من را...

همه بی وفایی و خیانت ها را...

لمس کن این خیانت ها را...

"لمس کن" و برو

 آدم های راستگو

... آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …
... ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …
  ... ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …
  ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن 
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن

 

[ 93/02/16 ] [ 8:54 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

مردانگی

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاشکهایم را نگه میدارمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifچشمانم ازاشکی که درآن حلقه زده می درخشدhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاما نمیگذارم قطره ای ازاین اشک بیرون بریزدhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifدردی تمام قفسه سینه ام را می فشاردhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifامانم رابریده است http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifنفس عمیقی میکشمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifصورتم ازاشک پرمیشودhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifفشاردرد کمترآزارم میدهد http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifبین قلب و چشم همیشه ارتباط مستقیمی برقراراستhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifچه زمانی که عاشق میشوی و چه زمانی که شکست میخوریhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
[ 93/02/16 ] [ 8:16 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

خدا حافظی

 

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifمیدانستم غزل خدافظی ات مثنوی هزار برگ خواهد شدhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاما سکوت کردم http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifنه به علامت رضا .. ! نه به علامت تسلیم http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifواژه ها در دهانم یخ بسته بودند http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifبی هیچ کلامی به خدایت سپردم http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifو کودکانه چشم هایم را به در دوختم http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifسالها گذشته است  . http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifو من همان ساده ی قدیمی ام http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifکمی شکسته شده امhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifاما هنوز هم عاشق خوشباورمhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifآنقدر ک اگر برگردی و بگوییhttp://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifپشت چراغ قرمز مانده ام http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifباور خواهم کرد http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif
[ 93/02/16 ] [ 7:54 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دلتنگ بودن

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifفکر نکن که فراموشت کردم ... !http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifیا دیگر دوستت ندارم!http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifنه!http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifفقط فهمیدم ...http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifوقتی دلت با من نیست ...http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifبودنت مشکلی را حل نمی کند !http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gifفقط دلتنگـــــــــترم می کند ...!http://upcity.ir/images2/51735098654547111321.gif

 

[ 93/02/16 ] [ 7:25 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

فرشته مهربون من.....

به یه فرشته گفتم برو معشوقم که عاشقش هستم راببوس.رفت و وقتی برگشت دیدم چشماش اشکیه وگریه کرده.به فرشته گفتم معشوق مرا بوسیدی؟فرشته گفت نه نشد.گفتم چرا؟فرشته مهربون گفت دو فرشته هیچوقت همدیگر را نمیبوسند...اری فرشته مهربون من از امروز تو میشی همه کس من. دیگه نمیخوام عاشق بشم.دیگه نمیخوام کسی رادوست داشته باشم.میخوام فقط وفقط توباشی نه هیچکس دیگه.میخوام فرشته وار دوست داشته باشم.ولی باید قول بدی که هیچوقت زمینی نشی...

 

[ 93/02/15 ] [ 16:43 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دلتنگ بودن

برایم سیگاری آتش بزن   میان لب هایم بزار و تا می توانی دور شو     من پر از باروتم...

صدای باران می آید  می گویند در جایی دلی تنگ است    نمی دانم این بار تو گــریسته ای یا من...

بدون تو هر کاری از من ممکن است ســـر بزند

دیوانه شوم

شاعــر شوم

و یــــــــا

حتـــی ممکن استــــــــــ

در بنـد پایانــــــی ایـن شعــر

به مغــزم شلیـــــک کنــم...

 

خوشبختی :یعنی واسه کسی که برات مهمـــــه، مهـــــــــــــــــــــــــــم باشـی ...

باشه؛ قبول من به تـو نمیــــــــــــام امــــــــا تـــــــو به خودتـــــــــــ بیـــــــــــــا...

 

حــــــــــــرفــــــــ تـــازه ای ندارم

فقــــــــــــط زمستـــــــــــــــــــان در راه استـــــــــــ

کلاه بگـــــذار ســــــــر خاطـراتـی که در ذهنتــــــــ یـــخ زده اند ،

شایـد یــــــادتــــــــــــ افتـــــــــاد جیب هایتــــــ را که وقتی دستـــــــ هایم یــخ بود

مهمــــــانشـــــــان میــــــــکــــرد...

 

خیــــــــلـــــــی وقــــــــتــــــــ اســـــــــــت

بــــــــــــــــــــی تــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــم

 دلـــــــم یـک تــــابـــ میـــــــــــخواهد

یـــــــــــک هـــــــــل محـــــــــکــــــــــم

کــــــه دلــــــم هــــــری بریزد

تمــام چیــــزهایــــی را درونـش تلنبــــــــار کــــرده ...

 

کـــــــــــــــــاش دهخـــــــدا مـی دانست ؛ تعــــــــــریف

.. دلــــــــــــتـــــــــنـــــــــــگـــــــــی ..

.. بــــــــــــــغـــــــــض ..

.. اشـــــــــــــکـــــــــــ ..

.. فـــــــــــــاصــــــــــــلـــــــــه ..

.. بـــــــــــــــــی وفــــــــــــایـــــــــــی ..

فقــــــــــط دو حــــــــــرف اســــــت

....    تــــــــــــــــــــــــــــــو   ...

 

می گویند : پشت هر خنده گریه است ؛ بهانه ای جور کن بخندم

بغضم عجیب گرفته ...

 

تقریبا همه را متقاعد کرده ام که فراموشت کرده ام

فقط مانده   خ ؛ و ؛ د ؛ م

 

من خاطرتو  می خواستم ؛ نه خاطره ات را

 

دنیا بازی هایت را سرم آوردی

گرفتنی ها را گرفتی

دادنی ها را ندادی

حسرت ها را کاشتی

زخم ها را زدی

دیگر بس است ؛ چیزی نمانده

بگذار آسوده بخوابم                               محتاج یک خواب بی بیداری ام ...

این روزها  دورم حسابی شلوغ است

ببین :  خاطراتت هست ؛   غمت هست  ؛ غصه هست

بغض هست   ؛ اشک هست   ؛ خیالت هست

فقط نمی دانم چرا مدام از تنهایی      گریه  می کنم  ...

گاهی وقتا یه جوری می شکننت که وقتی

تیکه هاتو بهم می چسبونی

یه آدم دیگه میشی

از فردا بیشتر مراقب خودت باش

تقاص اشکهای امروزم

بیشتر از روزهایی است که عاشقانه برایت گریه کردم

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده

آرام فاتحه ای بخوان ...

شاید خدا گذشته ام را بیامرزد

هر روز که بیدار میشوم

وحشت زده قاب خاطراتم را مرور میکنم

از تو بی وفا هیچ بعید نیست از آنجا هم رفته باشی

اسمم را سنگی نگه می دارد ........ خودم را گوری........

یادم را ..........................................نمــــــــــــــــــی دانــــــــــم

من آدمی رو می شناسم

که از فرط دل تنگی به کما رفته

حرف می زنه ؛ راه میره؛ می خوره؛ می خوابه

اما هیچی حس نمی کنه             هیچی...

هر بار که می خواهم به سمتت بیایم؛ یادم می افتد

دل تنگی

هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست ...

کارم از یکی بود یکی نبود گذشته

من در اوج قصه گم شده ام

قصه من یعنی       یکی بود     یکی نابود

نیستی ؛ آب ازآب تکان نمی خورد

فقط هوا ؛ هوایم نفس گیر است

دلم برای حضور غیاب مدرسه تنگ شده

انگار اون روزا مهم بود من باشم یا نباشم

این روزها حالم هم چون دایره ای می ماند که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست

شــــــــک ندارمـــــــــــــــــ

همیــــــــــن روزهــــــــــــآ هیــــــــچ گـــرسنه ای بـــــاقـی نمـــی مانـــد

همــــــــــــــــــــــــــه سیــــــــــــــــر میــشوند از

 زنــــــــــــــدگــــــــــــی

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه می خوری

من شبها نمی خوابم ...

برگرد از اول برو

چشام پر اشک بود                          واضــــــــــــــح نــــــد یــــــــد متــــــــــ

مثل یک اتفاق خوبــــــــــ بیــــــــــــــا بیفت در زندگــــــیم...

کوتاه می گویم دوستت دارم اما از دوست داشتنت کوتاه نمی آیم

هیچ کس دیگـر تو نمی شود ........................حتی خودتــــــــــــ

هی فلانی تمام روزهایی که سر گرمی ات بودم            زندگی ام بودی

راستی خوب من گناهت رفتن نیست

گناهت حرفهایی بود که بوی ماندن می داد...

چـــــــرا دیــگـه فــــــرق نداره ؟ بـــــــــود و نــــــبود مـــن بـــــــــرات

کاش می گفتی عاشق دیگری شده ای

من هم عاشق بودم دردت را می فهمیدم

من زانو هایم را به آغوش کشیده بودم

وقتی تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

دنیا   دنیای ریاضیات است

وقتی عشق را تقسیم می کردند

تو خارج قسمت من بودی

مشت زدم بر زمین     تکه ای خاک برداشتم

بوییدمش ؛ بوسیدمش          آری این همان یار خلق نشده من است

حکایت تلخیست

مانده ام برای تو       ؛        رفته ای با دیگری

 

[ 93/02/14 ] [ 18:51 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

همیشه زنده بودن زندگی نیست ...

[ 92/04/18 ] [ 10:41 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

 

خودت مسبب همه خاطره هایی

تواین شب گریه ها رو رسم کردی

چه جوری از تو برگردم نمیشه

منی که با تو برگشتم به دنیا

نه آغوشت را می خواهم

نه یک بوسه ، نه نوازش عاشقانه

نه حتــــــــــــــــــی بودنت را.......

چقدر کم توقع شـــــــده ام

همین که بیایی از کنارم رد شوی برایم کافیست

مرابه آرامش می رساند

حتـــــــــــــــــــــی

اصطحکاک سایــه هایــمان

انصاف نيست
رفتن آدمها با خودشون باشه
فراموش کردنشون با ما ...


همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه

 

وقتی یکی باید باشه تا آرومت کنه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری

 کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :

"بیخـــیال

فکر میکنی از تو تنفـــــر دارم ؟؟
اشتباه میکنی !
من به تو فکر هم نمیکنمــــــــــ،
چون تنفر هم یه نوع احساسه و تو لیاقت هیچ احساسی رو نداری !
خنده ام میگیرد…
وقتی پس از مدتها بی خبری،
بی آنکه سراغی از این دل بگیری
…می گویی دلم برایت تنگ است …
یا دلم را به بازی گرفته ای،
یا معنای واژه ها را خوب نمی دانی ؟
دلتنگی …
ارزانی خودت،
من دیگر دلم را به خدا سپرده ام

 

بـــــه چـــ ــه بهانـــــه ای می خواهــ ـــی ,

" مـــــن " را فرامــ ـــوش کنـــــی ؟

آن هـــــم درســ ـــت زمانـــــی کـــ ــه ,

مـــــن بـــ ــا هـــــر بهانـــــه ای ...

تـــــو را بـــ ــه یـــــاد مــ ـــی آورم

 

نوشته ها بهانه است، فقط می نویسم که یادآوری کنم بیادتم…. باورش با تو…

 

نــگـــاهـ کـن

مـــــــی بینـــــــــی

ایــن ویــــرانــکـــده ،

آثــار بــاستانـــی نــیست

مــنــــــــم....

 

تنهایی

تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن تو

مــَـن بـی تــو
    شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛
    تـــو بــی مـَـن
    چــِـه خــواهــی کــــرد؟
    اصـــلا”
    یــــادت هَست
    کــِــه نیستــَـم…؟

 

میـ ـپـُرسے : " چِـکـآر میـکُـنے؟ "

میـ ـگـویَـمـ : " بـِہ آیـَنـدِهـ فِـکـر میـ ـکُـنَـمـ ... "

میـ ـپُـرسے : " آیـَنـدِهـ ؟! "

میـ ـگـویَـمـ :

آ : آرے ، کــــآش ؛

ی : یـِکــ بــآر

ن : نِـشـآنَـمـ بـِدَهے

د : دوسـ ـتـَمـ دآرے

ه : هـَمـیــن....

دِلـ   ـ تو با دِلـ ــ ـ من ،

.هرگز هماهنـــــگ نشد

روزگار با من و تــ ـ ـو ،

.یه لـحظه پا بمد نشد

گفته بودم ک بری ،

.پشت سرت می مــیرم

مُردم اما دل تـ ــ ـــو ،

.حتی برام تنگـ ــ ـ نشد...

همین چند روز پیش فکر می کردم!
می توانم عاشق کسی شبیه تو شوم!
از همین چند روز پیش…
هیچ کس!
شبیه تو نیست…

ﻭﻗﺘـــﯽ ﻧﺨـــﻮﺍﺳﺘﻨـﺖ ...

ﺁﺭﻭﻡ ﺑـﮑــﺶ ﮐـﻨـــــﺎﺭ ...

ﻏــــﻢ ﺍﻧـﮕﯿـــــﺰ ﺍﺳـﺖ ﺍﮔـــﺮ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻧـﺨـــﻮﺍﻫـــﺪ؛

ﻣﺴـــﺨـﺮﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔـــﺮ ﻧﻔﻬﻤــــﯽ؛

ﺍﺣــﻤﻘـــﺎﻧـــﻪ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔــــﺮ ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﮐـﻨـــﯽ....

دیروز به تلافی این که از یادآوری خاطرات دلم آتش گرفت و سوخت

همه آنچه از تو داشتم دفتر خاطرات – نامه ها- عکس ها – گل های رز خشک ...

 همه و همه را به آتش کشیدم

اما بازم چیزی عوض نشد    دلم گر گرفته به این آسانی ها خاموش نمی شود ..............

یادته گفتی من نباشم چکار میکنی؟

منم جواب دادم فراموش میکنم همه چیز رو

حالا تو نیستی

و من

 چیزی شبیه زندگی کردن را فراموش کرده ام ...

 

چرا برات فرق نداره ؟؟؟

وقتی بهت میگم : برم؟؟؟؟؟

بهم نمیگی که نرووووووووووو

کاش میشد حالی که الان دارم رو یه جوری می تونستم نشون بدم

کاش بغضی که الان تو گلوم نشسته رو ............

 

این روزها نفس هایم با درد همراه شده است

کاش یا بود.... یا اصلا نبود....

اینکه هست اما کنارم نیست   هر نفسش درد است

 بعد از جدایی

یادمون رفت

تو : من رو

من: نفس کشیدنامو


باران که می زنـد
هـمه چیز تازه می شود حتی داغ نبودن تـو...

 

 چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت...!!!

تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ..             

 

 

شجاعت مـی خواهد

وفادار احساسـی باشـی

کــه میدانـی شکست مـی دهدروزی

 نفس های دلت را...

          

"قسمت بود" ،

كه تا دل سپردم ، دیگر نباشی!

این تنها حرفی ست
...
كه نبودنت را ؛

توجیه می كند!

.

شاید هم ، مرا آرام ..... !

 

چاره ی هر شکستگي آتـل است،

اما تو
به دل شکسته من، دل ببند

گفت بگو ضمایر را؟

گفتم :من –من – من ----من –من –من

گفت :فقط من؟ گفتم : آری بقیه رفته اند ...

 

دارم تو دلم اشک رفتن می بارم

می خوام داده هاتو واست پس بیارم

نمی خوام بدونی که وقتی تو نیستی

من حتی همین گریه هام هم ندارم

تو رو به رهایی و من رو به این غم

میری تا توی سرنوشتت نباشم

اگه روزی برگشتی و من نبودم

بدون خواستم اما نشد که بمونم ....

چنان دل کندم از دنیا

 

که شکلم شکل تنهاییست

 

ببین مرگ مرا در خویش

 

که مرگ من تماشاییست

 

دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گم شوم !

بزرگ شده ام... آموخته ام که این فاصله کوتاه بین لبخند و اشک : نامش زندگیست.

آموخته ام که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشود ...

نگران نباش!!

بیا خودمان را بیشتر از این گول نزنیم! وقتی قرار نیست من در زندگیت پیدا شوم ،دیگر چه نیازی به چشم گذاشتن توست؟؟؟؟

چشم هایت را باز بگذار تالااقل آن غریبه با نگاه تو پیدا شود ....

نگران نباش !

من به این گم و گور شدن اجباری عادت دارم...

راستی دروغ گفتن را نیز از تو به خوبی آموخته ام

ببین حال من خوب است.....خوبه ....خوب

 

بعد از مـرگـــــــــــم . . .

 قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید

 من و دلـــم هیچ گاه

 آبـمـان توی یک جـوی نرفت

نمی دانم چه رابطه ایست.....؟

بین نبودنت با رنگها.......؟

دلتنگ تو که میشوم!

زندگی ام،

سیاه میشود!

عاشق که میشوی

.

مواظب خودت باش

شبهای باقیمانده عمرت

به این سادگیها

صبح نخواهد شد

حرفی که توی دلت بمونه

و

هیچوقت نتونی بزنیش

حرف نیست

درده!

 

[ 92/04/18 ] [ 10:39 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

اونی که از همه شیرین تره رفته      

جای خالیش تو خونه سبز شده رفته             

اونی که از همه بهتر واسه من بود

منو تنها با خودم گذاشته رفته                       دیگه رفته   دیگه رفته   دیگه رفته     

 

اونی که اسمش رو قلب من نوشته

واسه هر چیز خاطرست مث فرشته

اونی که بهار عشقو با خودش داشت

مث پاییز اومدو با برگا رفتش                        دیگه رفته   دیگه رفته   دیگه رفته

 

اونی که مث فرشته   واسه من عشقو نوشته      

واسه یادهای گذشته  جای شیرینی گذاشته                          دیگه رفته   دیگه رفته   دیگه رفته     

 

 دیگه دل رو به تو آسون  شده قلبی که هراسون

نمیدم من     نمیدم من    نمیشم از عشقت افسون

دیگه چشمامو به خورشید  نه نگاهی به هر امید 

نمیدم من    نمیدم من     نمیشم صبحی که تابید

[ 92/04/18 ] [ 10:31 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

هر وقت گريه ميكنم سبك ميشم،عجب وزني داره چند قطره اشك...

دلم پر از زخم هايي است كه قرار است هر وقت بزرگ شدم فراموششان كنم...

هيس!حرف نزن...صداي نفس هايت را بيشتر از دروغ هايت دوست دارم...

(دوستت دارم  )تكيه كلام تو بود و من بي جهت به آن تكيه كرده بودم...

متنفرم از شب هايي كه خودمم نميدونم دردم چيه...

چه ساده به اعتبار دستانت زمين خوردم...

من به هيچ دردي نميخورم اين درد است كه مدام به من ميخورد...

 

حالا كه تا اينجا آمده ام،حالا كه ديگر چيزي تا رسيدن به تو نمانده،خدا تازه يادش آمده كه ما قسمت هم نيستيم...

 

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم...

تمام می شود...

بالاخره تمام می شود...!!!

می گـویـنـد ساده ام

می گوینـد تو مرا با

یـک جمـله ... یک لبخـند ...

بـه بـازی میگیری 

می گویند ترفندهایت ، شیطنت هایت 

و دروغ هایت را نمی فهمم ... !!

می گویند ساده ام

اما تـو این را باور نکن

مــــــــن فـقط دوســـتت دارم ،

همیـــــــــن!!!!

و آنها این را نمـــــــی فــــهمنــــد ..

 

هـوا را هر چقـدر نفـس بـکـشی

  بـاز هم بـرای کشیدنش بـال بـال میزنی

  مـثل تـــــــــــــو ...

  کـه هر چقدر که باشی

  باز باید باشی!

  میفهمی چه میگویـم؟؟!!!

  بـــــــــــــودنـــت مهــــــــــــم ­ است...!!!

 

حســــــرت !

يعنی تـــــــو کـه در عين بــودنت

داشتنت را آرزو می کنـــم ..

 

تمام ترسم از اين است

يک شب هم که بخواهي به خوابم بيايي 

”من” بيدار نشسته باشم ..!!

 

مي‌خواهم به يادِ من باشي‌...

 

اگر تو به يادِ من باشي‌ ،

 

عين خيالم نيست که همه فراموشم کنند

 ..

امـشـب کــم تــوقــع شـده ام ،

آرزويـــم کــوچــک کــم حــرف است ،

هـيـچ نـميخـواهــم جــز

" تــــــــو "

خدایــــــــــــا

التمـاست می کنـم

همــــــه دنیـایـت ارزانـیِ دیگـران !

ولــــــی 

آنـکه دنـیــایِ من اسـت

مالِ دیــگری نباشـــد ..

 

ایــن روزهــا خـبـــری نیست

بـــه جـز

سیـــر صعـــودی دل تنگی های مــن

بــرای تـــــو

 ..!!

چه تکليف سنگيني ست بلا تکليفي ؛

وقتي نمي دانم ...

دارمت يا ندارمت

 ...

فـــرو ریختم !!

آنگـــاه که دانستم

دلت

کسی را دوست داشت که من نبودم

 

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می آموزد ...

اما تو نرو

بگذار من نادان بمانم ..!!

 

[ 91/11/02 ] [ 9:26 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

دست ها بالا بود

هرکس سهم خودش را طلبید

سهم هر کس که رسید

داغ تر از دل ما بود!

نوبت من که رسید

سهم من یخ زده بود!

سهم من چیست مگر؟!

یک پاسخ!

پاسخ یک حسرت

سهم من کوچک بود

قد انگشتانم

عمق ان وسعت داشت

وسعتی تا ته دلتنگی ها

شاید از وسعت ان بود که بی پاسخ ماند

خاطرات نه سر دارند و نه ته

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند

می رسند...

گاهی وسط یک فکر

گاهی وسط یک خیابان

سردت می کنند،داغت می کنند

رگ خوابت را بلدند،زمینت می زنند

خاطرات تمام نمی شوند...تمامت می کنند

 

مدام میگفتی خیالت تخت

من  وفادارم..........

و من چه ساده لوحانه

خیالم را تختی کردم

برای عشق بازی تو با دیگری.........

 

ایــטּ روزهـــا در خـودمــ
به دنـبـالِ یــک کــلیک راســتــ می گـــردمــ
تــا از خــودمــ یـــک copy بـــگیــــرمــ
و کــنار خـــودمــ paste کــــنمــ ...
                           شـایــد از ایــטּ تنـهایـی خـــلاص شــومــ ...

 

نـــﮧ ... نـــﮧ!


                       گــریـــﮧ نـمــے ڪـنـم


                 یــڪـ چــیـزے رفــتـــﮧ تــوے چــشـمـم !


                                  بـــــﮧ گــمـانــم …


                        یــڪـ خــاطــره اســت

 

ســـیگارش را مــی گــذارد زیــر لبــش و مـــی گــوید:

آتـــیش داری؟!

جــواب مــیدم:

تــوی جــیــبــم کــه نــه. . .

تـــو”دلــــم“چـــرا. .

بــه کــارت مــی آیــد؟؟؟

 

خـ ـ ـ ـ ــدایــــا

خـ ـ ـ ـ ــدایــــا !!

حــواست هـــســـت !!

صداﮮ هــق هــق گريــﮧ هام از گــلويــﮯ مــیاد

كه تـ ـ ــ ــو از رَگـِــش بــﮧ مــــن نزديك ترﮮ .......

 

دِلـَـــــمــ ؛

گـ ـاهے ميــگيـــ ـرَد !

گـ ـاهے ميــ ـسوزَد !

...و حَتے گــ ـاهے ،

گــ ـاهے نـَ ـه _خِيــلے وَقتـــ هـ ـا_

ميـــ ـشِکَند !

امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد

 

مي گفتند

سختي ها نمک زندگيست ...!

اما چرا کسي نفهميد ؛

نمک ؛

براي من که خاطراتم زخميست ؛

شور نيست ...!

مزه ي درد مي دهد ...!

 

 

 رفتن بهــانه؛ نمیـــ خــواهــد 

 

بهـانهــ های مانـدنـــــ که تمـامـــــ شــود

 

کــافـیستــ ــ ــ ـ

 

اگــَــر امشَب از حَوالے دِلـَـم گـُذَشتے

آهِستـــِہ رَد شـُـو

دلتنگی رآ بـــآ هـِـزآر بَدبَختے خوآبــآنده ام

 

 ظرفیت پشت تکمیل است

لطفا از جلو خنجر بزنید

روز ها
هفته ها
و ماه هاست
با "تنهایی ام" سر میکنم....
راستی...؟

تو با چه "تن هایی"
این ایام را سپری کردی...؟!

پشت درياها هيچي نيست بيخودي قايق نساز
آنجا هم رفتم
آدمهايش مثل آدمهاي اينجاست
دروغگو و پست...سهراب هم دروغ مي گفت..

 

تنها که باشی گاهی ارزو میکنی که یه نفر صدات کنه ،حتی اشتباهی

[ 91/10/09 ] [ 15:9 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

از این دلشوره می ترسم

من این احساسو می شناسم

می پرسی حالمو خوبم  دارم با تنهایی می سازم

ولی حقیقت اینه که دارم   بی تو دنیا رو می بازم

 

دارن یخ میزنن دستام همه دنیام زمستونه

اونی که عاشقم بوده دیگه با من نمیمونه

 

شب سردی بود آخرین دیدارمان

من بغض داشتم و دلتنگی و لرز

تو سردم کردی از خودت  یخ بستم  

کاش می فهمیدی

برای گرم شدن آغوشت را می خواستم نه کاپشنت را

 

خیالت همیشه همین جاست ...

اما من امروز خودت را میخواهم نه خیالت را..... 

[ 91/10/04 ] [ 13:19 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

 

 خواستے دیگـــه نبآشے ،
آفرین ...
چـــــه با ارآده !!!
لعنَت به دبستانـــے که تو از درســ ـــهاش ،
فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے ...


سه گروه سیگاری داریم...
عاشق ,
غمگین ,
دیوانه....
اما تفکیک اینها برای ذهن کوچک این ملتِ
 جوگیر سنگین است و
 در این مورد همه را به یک چشم میبینند.

 


همیشه سیگار لازم نیست !
گاهی از سردی یک نگاه هم
می توان دود شد و آتش گرفت ...

 

هیــــــــس ! …
ســـــــــاکت !.!.! …
آهستــــه بروید ! ..
آهستــــه بیایید .
اینجا وجــــــــــدان ها
همه خـــــــــوابند …

 


ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﻣﺮﺍ
ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ...!!!

 

 

مات شدم
از رفتنت !!
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست

 

بـــه مــن " قــول " بــده

بعد از جداییمان

 در تـمــام ســـالــهــایـــی کـــه بـــاقــــی مـــانــده
تـــا ابــد . . .
مــواظــبـــ خــودتـــ بــــاشـــی . . .

من
دیــگـــر نـیـسـتــم کــه
یــــادآوری اتــــ کـنَــم

 


دیـــروز ، همیـــن حَـوالـــی
زلـــزله ای آمــد...
حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!!
بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَن"
بـه ایـن لـرزیـدنـهـا
سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ...
بـه لـرزشـهای شـَدیدِ شـانه هایـَمــــ
و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ...
امـّـا هنـوز " خـــوبَـــمـــ!!! "

 

 

امشب به خودم قول میدهم كه فراموشـت کنم!
صبح که میشود فراموش کرده ام
تو را که نه....ولی !
قولم را آره....!!

 

سراغم راازکلاغ بام خانه ات نگیرزیرا
حقیقت بودنم رابه تکه پنیری میفروشد

 

صدا...
دوربين ...
حركت....
بازهم برايم نقش بازي كن

در اغوشم که میگیری انقدر
ارام میشوم که یادم میره باید نفس بکشم

آبی بودنت حجم چشمانم را پر کرده است..،
زیبایی چشمان من انعکاس توست.

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است
اما من میگویم
چشمانش عسلیست
نه برای رنگش
برای اینکه شیرین ترین لحظاتم
در چشمان او خاطره شده اند

 

در عجبم از سیب خوردنمان...........
که از آن فقط چوبش میماند...
مگر این همه چوب که خوردیم
از یک سیب شروع نشد؟؟؟؟؟؟؟؟

 

خدایا یا کسی رو بهمون نده
یا اگر میدی دیگه ازمون نگیرش خوب
آخه آدم ها هم هدیه
رو پس نمی گیرند تو که خدایی دیگه…

 

دست روی دلم نذار ...
پا گذاشتی كافیست ...

 

شبیه معادلات چند مجهولی شده ام
این روزها...
هیچ کس از هیچ راهی مرا نمی فهمد

 

هیچ قطـــــــاری از ایـن اتاق نمی گذرد..!
مـن اینجا نشسته ام..
و با همیـن سیگار قطــــــــــــار می آفرینم..!
نمی شنـــوی ؟!
سرم دارد ســـــــــــوت میکشد

 

رد پاهایم را پاک می کنم
به کسی نگویید
من روزی در این دنیا بودم.
خدایا
می شود استعـــــفا دهم؟!
کم آورده ام ...!

 


به زخم هایم می نگری؟
درد ندارد دیگر
روزی که رفتی مرگ تمام دردهایم را با خودش برد
مرده ها درد نمی کشند...!
از تو خواهشی دارم
برنگرد دیگر
زنده ام نکن...!

 


خدایا …
تو دنــیای ما آدمــا …
یه حالتی هست به نام ” کــم آوردن ” !
تو که خــدایی و نمیتونی تجربش کنی …
خــوش به حــالت …

 

ﺭﻓﺘﻨِﺖ.... .ﻧﺒﻮﺩنت.. ...ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺖ .....
ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﻪ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩ,ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺳﻮﺍﻝ
ﺷﺪ.....ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ...ﭼﻪ
ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ؟؟؟

 


میدانم ؛
دیگر برای من نیستی !
اما ….
دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد..

 

آهـــــــــ ــــــــــای آدما
جواب دوســـتت دارم """"""مـــــــــــــــــــرس ی""""نیست

[ 91/08/12 ] [ 21:56 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

 

زمــسـتـان بــدون بــَـرف ،

 

آدم هـــای  بـِـدون لــَـبــخـنـد ،

 

روز هـــای هـــفـتــه، هـــمـگــی جــُمـعـه !

 

دلهای بدون عاطـــــــــــــــــــــــــفـــــه

┘◄

خـــُـدا هــم مــا را تـــحـریـم کــرده !!!

 

آنقــدر مــــرا سرد کـــرد ؛

از خــــودش ... از عشـــق

کــه حـــالا بــه جـــای دلبستن ، یــــخ بستــه ام!

آهــــای !!! روی احســاســم پــا نگذاریــد

لیـــز می خوریــد . . .

 

خــدا جـونـــم

یــه بـــار reset کـن لطفـــا ؛

زنـدگــی خیلیــــا روی قسمت تلخ هَنـــگ کـــرده ؛ جلوتر نمیره …

 

سر میز شام

 

یادت که می افتم بغض میکنم

 

اشک در چشمانم حلقه میزند

 

هــمه متعجب نگاهم میکنند

 

لبخند میزنم و میگویــــــــم

 

چقدر داغ بود...

 

از کودک فال فروش پرسيدم:

چه ميکني؟

گفت از حماقت انسان ها تکه ناني در مي آورم

اينها از مني که در امروز خودم مانده ام

فردايشان را مي خواهند ...

 

خنده بر لب میزنم تا كس نداند راز من ،

 ورنه این دنیا كه ما دیدیم خندیدن نداشت......

 

خـــــدایا میـــوه ی کــــدام درخـتـتــــــ را گــــاز بــــزنم کـــه از زمیـــن رانــده شـــوم؟

 


خدایا … دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد…

خدایا... کودکان گل فروش را می بینی؟

مردان خانه به دوش...

دخترکان تن فروش...

مادران سیاه پوش...

واعظان دین فروش...

محرابهای فرش پوش...

پسران کلیه فروش ...

زبانهای عشق فروش...

انسانهای آدم فروش...

همه را می بینی....

میخواهم یک تکه از آسمانت را بخرم دیگر زمینت بوی زندگی نمي دهد.

 

گـ ـاه دلتنــگـ ـ مـ ـے شـوم .....


دلتننگـ تـ ـر از هـمہ دلتـنگـ ـے هـ ـا....

گـ ــوشـہ اے مـے نشیــنم...

و حـ ـسرتــ هـ ـا را مـ ‌ـے شمــ ـارم...

بـاختـن هـ ـا را و صـ ـداے شکـستن هـ ـا را...

نمـ ـے دانم من کـ ـدام امید را نـا امید کـ ـردم....

کـ ـدام خـ ـواهش را نشنــیدم...

و بــہ کـ ـدام دلـتنگے خـندیدم..

کـ ـہ این چــنین دلــ تنـگم!!!!

 

دلم یک جای دنج میخواهد
آرام و بی تنش  
جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی!
تا آدم گاهی آنجا آرام بگیرد
مثلا آغوش تو !


سخت ترین دو راهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است
گاهی کامل فراموش میکنی و بعد میبینی که باید منتظر می ماندی
و گاهی
آنقدر منتظر میمانی تا وقتی که میفهمی زودتر از

این ها باید فراموش میکردی . . .

 

 

از تمام دنیا


یک صبح سرد

 

یک بوسه تو


یک چای داغ


و یک صبح بخیر تو


برایم کافی ست . . .

 

 

از وقتی که تــو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ
گذشته هم هیچ وقت نگذشت . . .

 

ببین روی زمین افتادم … !
قند خونم رسیده به صفر !
بگو : دوستت دارم !
من به این دروغ شیرین محتاجم …

 
چراغها را خاموش کن ، نور نمی خواهم …
نگاهم که می کنی برق نگاهت من را که هیـــــــــــچ ، تمام شب را مچاله می کند …

 

دست های تو را که می گیرم ، از همه چیز دست میکشم !


دلم کمی …
دروغ چرا ؟؟؟؟؟
کم نه .... خیلی زیاد تو را میخواهد

 

همه چیز زود شروع شد
عاشقی !
دلتنگی !
رفتن تو …
اما نمیدانم چرا تمام نمیشود ؟
عشق تو در من !


خسته ام … از تـــــو نوشتن …
کمی از خود می نویسم :
این “منم” که دوستت دارم …

 

آنقدر نفس می کشم تا تمام شود
 همه ی نفس هایی که سراغ تو را میگیرند !

 


یه جایی توی زندگی هست که باید دست آدما رو بکشی
، نگهشون داری ، صورتشون رو میون دستات بگیری و بگی :
ببین ! من دوستت دارم … ! نـــــرو …

 


وقتی از همه دنیا ناراحتم ، فقط با فکر کردن به
تو آروم میشم اما وقتی
 تو ناراحتم میکنی ، همه دنیا هم نمیتونه آرومم کنه …

 

سیگار یه درس خوبی به من داد :
به پای کسی بسوز که نفسشو خرجت کنه

 

بیا و برای لحظه ای....
جای آن سیگار لعنتیه هرجایی....مرا بکش...
با پکی عمیـــــــــــق دل به نفسم بسپار...
لب بر لبــــــــــــم بذار...
بکـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــش مرا تا آخر...!
نترس....
خبری از ته سیگار نیست....!
من ، بــــــــــــــــــــــــ ی انتهایم...!!!

 

حواست نیست
هیچ حواست نیست
می چرخم به دود سیگارت
به پکت پا می گیرم
و در جایی در ناکجا گم می شوم
تمام باکس های سیگار مال تو
بوسه ات به سیگار مال من

 

دیر رسيدم
" سیگار "
بوسه هایت را دزدیده بود

 

خوب كه فكر می كنم می
 بینم گاهی یك نخ سيگار بیشتر میچسبد
تا عاشقانه های این عاشق
 های تو خــــــــــــــــــــــــ ــــــالی

[ 91/08/12 ] [ 21:55 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

چقدر با خود بگویم

تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم...

 

 یک وقت هایی


شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...


کم می اوری


دل وامانده ات


یک نفر را می خواهد!

 

 

زندگی خیلی وقته که خوش نمیگذره...فقط میگذره

 

 

وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث میکنه خوشحال باش

 "یعنی هنوز دوست داره
                            یعنی براش مهمی
                                                  یعنی رو تو حساسِ
 یعنی روت غیرت داره
                            یعنی می خواد تورو دیوانه وار
"
                                                             

 بترس از سکوت زن چون نشانه پایان توست
 

زنی که سکوت کرد یعنی تورو برای خودش تموم كرده

 

هَــمـینْ کـِـﮧ مــیـآمْ بــِـﮧ خُـودَمْ بـگـَمْ . . .

هـَـمـِـﮧْ چـیــزْ آرومـِـﮧْ . . .

مـَـنْ چـِـقـَـدْ خـُـوشـْـحــآلـَـمْ . . .

یــِﮧ ْحـِـسِ دَرونــی بــِمْ مــیــگـِــﮧْ . . .

غـَـلـَـطِ اِضــآفــی نـَـکـُـنْ. . .

 

کوه چون تنهاست سنگ است و یا
چون سنگ است تنهاست؟؟؟؟؟
من که نه کوهم و نه سنگ
پس چرا تنهایم؟؟؟؟؟؟؟؟

چــــقدر عجیبـــ استـــ دریا
همـــین که غرقـــش میـــ شـــوی
تــورا پــس مــیزند،
مثل انسانــ ها.........

 

بیچاره چوپ كبریت كوچك...
آتش از سرش شروع شد ...
ولی بر جانش افتاد..............

 

 بعضي حرفا رو نمي شه گفت،بايد خورد!! ولي بعضي حرفارو،نه ميشه گفت،

نه مي شه خورد!

 مي مونه سردل! ميشه دلتنگي! ميشه بغض! ... ميشه سكوت!

ميشه همون وقتايي كه خودتم نمي دوني چه مرگته..


آدمی که بخواد بره ، میره
داد نمیزنه که من دارم میرم !!!
آدمی که رفتنش رو داد میزنه ...
نمیخواد بره

داد میزنه که نذارن بره ...!!! 

 

سلامتیه اونایی که...

رو هر کی دست گذاشتن...

رو دلشون پا گذاشت....

 

یادمان باشد : وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم !
در برابرش مسئولیم …
در برابر اشکهایش ؛
شکستن غرورش ،
لحظه های شکستنش در تنهایی و لحظه های بی قراریش ….
واگر یادمان برود !
در جایی دیگر سرنوشت یادمان خواهد آورد ،
واین بار ما خود فراموش خواهیم شد...

 کجایی؟
یه کلمه نیست...
گاهی معنی دارد...
کجایی یعنی چرا سراغم نمیگیری؟
چیکار میکنی؟
چرا نیستی؟
دلم تنگ شده لامصب!
برام مهمی... یعنی بیادتم... یعنی نگرانتم.... و یعنی.... !

آهای ....!!! شما که جفتت رو پیدا کردی...
شما که همدم و همنفس داری....
شما که واسه درد دلت یه آغوش داری که توش آروم میشی....
شما که عشقت پیشته و بی نیازی....
آره با شمام....
یه لحظه رو واسه بوسیدنش از دست نده...
دقیقه های با هم بودن زود میگذره ....
قدرش رو بدون ...
که تنها ماندن سخت میگذره...


از درد تنهایی بمیر... اما زاپاس عشق کسی نشو ، غرور تنهایی با ارزشتر از این حرفاست

 

وقتی یه آدم میــــــــگه ،
هیچ کس منو دوســــــــت نداره
منظورش از هیچ کــــس ،
یک نفــــــــر بیشتر نیست…
همون یه نفری که برای اون همه کســــــــه…

 

بسلامتی اونایی که ؛
براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین موجود دنیا باشه
فقط می خوان کسی کنارشون باشه که بشه باهاش قشنگترین دنیا رو ساخت....


ﺟﺪﺍ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺳﻴﺪﯾﻢ

ﺗﻮ ﺑﻪ "ﻓﺮﺍﻏــــــﺖ"
...
ﻣﻦ ﺑﻪ "ﻓﺮﺍﻗــــﺖ"

میدونی یه رابطه از کجا خراب میشه؟؟؟؟
تو ناراحتش کنی
یکی دیگه آرومش کنه...

چقدر خوبه وقتی با عشقت قهر میکنی
و بر خلاف میلت میگی دیگه دوست ندارم نمیخوامت
این جمله رو بشنوی
غلط کردی چه بخوای چه نخوای مال منی.....!

کم کم به جای جمله ی :
اگه خدا بخواد
باید بگیم :
اگه مردم بذارن.....!

خیلی دردناکه
اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی
تا فراموش نشی.

سلامتی اونایی که
وقتی میبینین یکی با همه وجود دوستشون داره
و بهشون اعتماد داره و چیزی جز عشق نمیخواد
گند نمیزنن به عشق و اعتماد و سادگیش..

 

آدم هــا بـراي هــم سنگ تمــام مـي گذارنــد،
امــا نـه وقتــي کــه در ميانشــان هســتي،
نــــــــه..،
آنجــا کــه در ميــان خـاک خوابيــدي،
"سنـــگِ تمــام" را ميگذارنـد و مــي رونــد !!!

 

 امان از حرفهایی که از چاقو هم بدترند!
دلت را تکه تکه میکنند
و تو حتی جوابی برایشان نداری...
هر چقدر هم اشک بریزی
داغی دلت خنک نمیشود که نمیشود
هی روزگار
پس کی میگذرد؟!
این روزهایت

 

دلگیرم از مرغانی که نزد ما دانه چیدند نزد همسایه تخم گذاردند
ولی ایمان دارم روزی بوی کبابشان به مشامم خواهد رسید.

 

شنیدید که میگن :

اونی که گریه می کنه ، یه درد داره. اما اونی که میخنده هزار تا!

من میگم :

اونی که میخنده هزار تا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده , اما جلوی یکیشون بدجوری کـــــــــــم آورده

میفهمی!

 

ما به دنیا آمدیم اما...؟
دنیا به ما نیامد ...!

 

غیرتت کجاست؟؟؟ زمانی که مَعشوقت از تجاوزِ تنهایی رَنج می‌کشیــد... بهِ جـای دَرکــش ترکـَـش کردی…!!

 


به سلامتی هرکسی زدیم رفت !
بزنیم به سلامتی غم شاید اونم رفت........

کار دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره . . .
پول پول میاره . . .
خواب خواب میاره . . .
ولی محبت ،
خیانت میاره!!!

[ 91/08/12 ] [ 21:53 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

همیشه آخربن بست همه برمیگردن سراغ عشق اولشون

                              اما وای

           وای                                     وای

                                وای

وای به روزی که عشق اولتم بره سراغ عشق اولش ........


[ 91/06/28 ] [ 13:48 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]

ما که رفتیم حالا تو می مونی

        و عشق جدید

می دونم چند روز دیگه می شنوم جدا شدید

ما که رفتیم ولی مزد ما این نبود

دل ما لایق اینکه بندازیش  زمین نبود

[ 91/06/28 ] [ 13:46 ] [ دختر تنها (M) ]
[ ]